5S

4 günden oluşan bu çalışma, 5S için seçilen pilot bölgede yürütülecek olan temel seviyedeki ayıklama, düzenleme, temizlik, standardizasyon ve disiplin faaliyetlerini uygulamalı olara tecrübe etmek için oluşturulmuştur. 5S uygulamasında ayıklama faaliyetlerinin yürütülmesi, düzenleme standartlarının belirlenmesi, aksiyon listelerinin oluşturulması, temizlik çizelgelerinin örneklenmesi, saha ön denetiminin yapılması gibi konuları ele alır. 5S Gemba Workshop’a dahil olan katılımcılar; 5S’in temel faaliyetlerini işletmelerinde seçmiş olduğu pilot bölgede uygulamalı olarak öğrenerek tecrübe ederler. 

İçerik

Çalışma içeriği aşağıdaki başlıkları kapsar:

 • 5S bölge tanımlama
 • Ayıklama faaliyetlerinin yönetimi
 • Düzenleme çalışmaları, düzenleme aksiyonlarının belirlenmesi
 • Temizlik standartlarının oluşturulması
 • 5S-Görsel Yönetim standartlarının oluşturulması 
 • 5S temizlik krokisi ve standartları oluşturma
 • 5S aksiyon denetimi ve puan denetimi 

 

Kazanılacak Yetkinlikler

 • 5S ayıklama kural ve kavramını anlama
 • Kırmızı kart kullanımı
 • Düzenleme çalışmalarını yürütme ve yönlendirme
 • İşletme görsel fabrika standartlarını tespit etme ve geliştirme
 • Temizlik disiplinini ortaya koyacak kural ve standartları belirleme
 • 5S aksiyon ve puan denetimi yapabilme

 

Referans Yayınlar: 

 • 5S, Shopfloor Series, Productivity Press
 • 5S, Five Pillars of Workplace Management, Hirano
 • Toyota Production System, Monden

Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Can Yükselen, Yalın Enstitü bünyesinde 2009 yılından beri çalışmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesi’nde Doktora düzeyinde öğrenimine devam etmektedir. 2008 yılında Toyota Türkiye’nin “Undergraduate Development Programme”ını tamamlamıştır. Lisans hayatının son yılında katıldığı eğitimlerden birinde Yalçın İpbuken’le tanıştıktan sonra Yalın Enstitü’ye katılmıştır.

Eğitimler Hakkında Bilgi Al