Yalın Teknikler

Yalın ile ilgili temel kavram ve teknikleri kısa açıklamalarla ele alan ve tanımlayan yazılar

Çok kısa birkaç kelimeyle özetlemek gerekirse, “Çalışma sahasında Tertip, Düzen ve Temizlik” olarak tanımlayabileceğimiz 5S; S harfi ile başlayan beş…

Setup Zamanı, birden fazla ürün veya model için üretim yapan proseslerde; model ya da ürün çeşidi değişimi için geçen süredir.…

Bir prosesin üreteceği ürünü tamamlama sıklığına Çevrim Zamanı denir. Çevrim Zamanı prosesteki operatörün çevrim zamanı ile farklılık gösterebilir. Operatör Çevrim…

Standart İş, makina bağımlı ya da bağımsız bir süreçte çalışan operatörlerin iş yapma prosedürünü belirler. Standart İş Toyota Evi’nde önemli…

Proses adımları arasında biriken is miktarına Work in Process (WIP) adı verilir. Bir prosesi sağlıklı olarak yürütmek ve sürekli akısı…

Sıçramalı Kaizen olarak adlandirabilecegimiz büyük çaplı iyileştirme faaliyetleridir Kaikaku’lar sonrası yapılan iyileştirmeler önce sonra (before-after) Kaizenlerdeki gibi kucuk capli; ya…

Bir işletme içinde o işletmenin başarı performansına yön veren tüm göstergelerin (KPI-Key Performance Indicator) bir arada bulunduğu ve bu göstergelerin…